Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle ilgili “yeni normal” kavramından yola çıkarak sektörün tüm unsurlarının bu süreci atlatması adına belirli konularda önerilerde bulunduğu bir açıklama yayınladı.

Perakende sektörünün tüm paydaşları,
Hepimiz bu günlerde tarihi bir sürece şahitlik ediyoruz. Kimsenin sonuçlarını tam olarak kestiremediği, süreç içerisinde nereye evrileceğini bilemediğimiz bir pandemi hadisesiyle karşı karşıyayız. Sektör olarak çok kriz gördük, çok badire atlattık ancak bu durumun perakendenin tüm paydaşlarında nasıl bir hasara yol açacağı ile ilgili kesin yargılarda bulunmanın imkansızlığı içerisindeyiz. Bu öngörülemezliğin bir an önce ortadan kalkarak yeniden özlediğimiz eski hayatımıza yaklaşmayı umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 4 Mayıs 2020 tarihli açıklamasında belirttiği üzere, salgın sayı itibarıyla sona erse dahi eskiye dönüş mümkün olmayacak, “yeni normal” toplumun her kademesinde yaşamın yeni belirleyicisi olacaktır.

Bu “yeni normal” kavramından yola çıkarak, KMD olarak, sektörün tüm unsurlarının bu süreci atlatması adına tüm paydaşlarımıza belirli konularda önerilerde bulunmayı tarihi bir sorumluluk addetmekteyiz.

Öncelikle tüm paydaşlarımıza bu süreçte açık ve şeffaf iletişim, empati ve hoşgörü içerisinde bir dayanışma tavsiye ediyoruz. Bu dayanışma duygusuyla hareket ederek bu süreçteki yaralarımızı sarabilecek ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyebileceğiz. Güzel günlere gidebilmenin şartının bugün birbirimizle dayanışmaktan geçtiğini belirtmek isteriz. Atacağımız her adımda hem ülkemize hem hukuka hem çalışanlarımıza hem iş ortaklarımıza hem de bizi biz yapan Türk tüketicisine karşı sorumlu olduğumuzu tüm paydaşlarımıza hatırlatmak isteriz.

Değer zincirimizin ortak faydası adına tüm paydaşlarımıza iletmeyi, sorumluluğumuzun gereği gördüğümüz önerilerimiz şunlardır:

• AVM Yatırımcılarına,
1- Kiracılarının eski faaliyetlerine başarıyla dönebilmesi, AVM’lerin yüksek doluluk oranlarıyla açılabilmesi adına, üç aydan az olmamak kaydıyla bir müddet kirasız dönem vermelerini, perakendecilerin operasyonlarını planlayabilmeleri için bir yıl süresince sözleşmelerde yazan ciro oranlarını uygulamalarını, sözleşmelerinde ciro oranı yer almayan perakendeci için ise bir yıl süreyle geçen yılın aynı ayındaki ciroya göre kaybı oranında indirim yapılmasını öneriyoruz.

2- Tüm desteklere rağmen süreç içerisinde girdiği ekonomik bunalım nedeniyle faaliyetine devam etmesi mümkün olmayan perakendeciye üç ay evvel bildirimde bulunması kaydıyla çıkış hakkının bu süreçte tanınmasını öneriyoruz.

3- Pandemi nedeniyle doğacak ek yatırım ve masrafların perakendeciye ortak alan gideri olarak yansıtılmamasını ve ortak alan giderlerini bu süreçte tartışma konusu olmaktan çıkarmak adına bir yıl süreyle ciro bazlı ödenecek kiranın %10’uyla sınırlandırılmasını öneriyoruz.

4- Alışveriş Merkezleri, temizliği ve güvenliğiyle perakende sektöründe hepimizin övünç kaynağı olmuştur. Aynı övgüleri, AVM’lerde virüs yayılımını önleyecek her türlü tedbirleri açılış öncesi almak suretiyle müşterilerin güvenle ve huzurla ziyaretinin temin edilmesi noktasında da almaya devam etmelerini tavsiye ediyoruz.

• Cadde Mağazaları, Depo-Antrepo gibi Ticari Alanların Sahiplerine,

1- Kapalı kalınan süre boyunca tıpkı AVM’lerin yaptığı gibi kira almamasını öneriyoruz.

2- Perakendecinin başarıyla eski faaliyetlerine dönebilmesi için bir yıl süreyle ciro kirasına geçilmesi, sözleşmelerde ciro kirası ibaresi yer almayan mülklerde ise bir yıl süreyle kiralarda %50 oranında indirim yapılmasını öneriyoruz.

• Perakendecilere,
1- Ülke ekonomisinin sekteye uğramaması ve işlerimizin sürekliliği adına faaliyetlerine tüm AVM ve cadde mağazalarında eksiksiz olarak dönmelerini öneriyoruz.

2- Kapalı kalınan süre boyunca kira almayan AVM’lere ortak alan giderinin normal dönemde ödenen miktarının %25’inin ödenmesini öneriyoruz.

3- Geri dönüş sürecinde AVM’lerin sağladığı kirasız dönemde, geçen yılın aynı ayına göre cirolarının enflasyondan arındırılmış haliyle %80’ini geçenler, sözleşmelerinde yer alan ciro kirasını, AVM kirasız dönem vermiş olsa bile ödemesini öneriyoruz.

4- Mağazalarında tüketicilerin gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilmeleri için virüs yayılımını önleyici tedbirleri açılış öncesi almalarını öneriyoruz. Burada amaç, kazanç sağlamak değil, kayıpların domino etkisiyle tüm sektör paydaşlarına sirayet etmesinin önüne geçmektir.

Bütün bu önerilerimizin gerçekleşebilmesi ve ülke ekonomisinin temel taşlarından bir olan perakendenin tüm unsurlarını sağlıklı tutabilmek adına,
• Kamu Yönetiminden,
1- Yukarıda yer verdiğimiz ve arzu edilirse detaylandırabileceğimiz önerilerimizin yasal zemininin oluşturulmasını talep ediyoruz.

2- Kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetilerek Eylül ayı sonuna kadar devam ettirilmesini talep ediyoruz.

3- Perakendecinin finansmana ulaşması için bugüne kadar gösterilen gayretin arttırılarak devam etmesini, perakendeciye stok miktarı kadar ya da yıllık cirolarının %25’i oranında bir kredi tahsisinin uygun koşullarla sağlanmasını talep ediyoruz.

4- Perakendeciye destek olan AVM’lerin kredilerinin faizsiz 6 ay ertelenmesinin sağlanmasını ya da faizsiz refinansman imkanının sağlanmasını talep ediyoruz

Umuyoruz ki hem kamu yönetimimiz hem de perakende sektörünün tüm paydaşları talep ve önerilerimizi değerlendirerek sektörümüzün bu süreci atlatmalarına katkı sağlarlar. Her türlü kriz dönemini başarıyla atlatmış Türk Perakende Sektörünün bu krizi de başarıyla atlatacağına olan inancımızla tüm paydaşlarımıza sağlık ve işlerinde kolaylıklar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya yazınız