PERAVOC

PERAVOC
Perakendenin “Mesleki Belgelendirme Merkezi”

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından hayata geçirilen PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, sektörün geleceği için önemli bir yatırım. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ve GPD Eğitim-İstihdam Komitesi’nin yakından takip ettiği PERAVOC çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor.

Modern perakende sektöründeki firmaların Bilgi Teknolojileri alanında insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi için yenilikçi bulut bilişim altyapısına sahip “PERAVOC Perakende Yeterlilik Geliştirme ve Belgelendirme Merkezi Projesi” hayata geçiriliyor.

21. yüzyılda hızla gelişen Bilgi Teknolojileri (BT), global yaşam tarzını benimsemeyi zorunlu kılıyor. Web teknolojilerinin gelişmesi ile internet, sanal bir alışveriş ortamına dönüştü. Artık insanlar yorulmadan, birkaç tıkla alışveriş yapabiliyor. Bu nedenle internet üzerinden satışa imkan veren e-ticaret siteleri, perakende sektöründe de hızla gelişiyor. Teknolojik gelişmelerin ışığında Bilişim Teknolojileri alanındaki istihdam kapasitesi hızla artıyor.

Yeni dünya ekonomisinde çalışanların Bilgi Teknolojileri alanında talep edilen mesleki becerilere sahip olabilmeleri için; bilgi içeriğini birleştirebildiğini, sentezleyebildiğini ve yaratıcı bir şekilde uygulayabildiğini belgelendirmesi gerekiyor. Günümüzün hızla değişen bilişim sektöründe bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri isteniyor. Tanımı belirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli birikimi ölçüp değerlendirme, ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile belgeleniyor. Bilişim Teknolojilerine yapılan yoğun yatırımlar nedeniyle şirketlerde, bu yatırımlarını tecrübeye ve sertifikaya sahip Bilişim Teknolojileri profesyonellerine emanet etme arzusu gün geçtikçe daha da artan bir ihtiyaca dönüşüyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazanan ve Gıda Perakendecileri Derneği, İstanbul Valiliği ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ortaklığıyla Kategori Mağazacılığı Derneği tarafından yürütülecek PERAVOC – Perakende Yeterlilik Geliştirme ve Belgelendirme Merkezi Projesi, İstanbul’da yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiği modern perakende sektöründeki firmaların Bilgi Teknolojileri alanında insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi için yenilikçi bulut bilişim altyapısına sahip “Sabit ve Gezici VOC Test Merkezi”nin kurulması amacıyla hazırlandı. Proje ile Bilgi Teknolojileri alanlarında sınav yapılması ve mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi sağlanacak. Bu VOC Test Merkezi ile birlikte oluşturulacak “Perakende Kariyer Platformu”, İstanbul’da yenilikçi çalışmalar yürüten organize perakende sektöründe Bilgi Teknolojileri personeli istihdam eden firmaların özellikle Bilgi Teknolojileri alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip insan kaynağına erişim kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyor. Bunların yanında yüksek katma değer yaratan ve 7/24 hizmet sunulmasını sağlayan Bilgi Teknolojileri süreç ve pazarlama yenilik faaliyetlerinin, organize perakende sektöründe yaygınlaşması sağlanarak ticari anlamda bölge ve ülke için ekonomik değer yaratılması hedefleniyor.

MODERN PERAKENDEYE ÖZEL TEST VE BELGELENDİRME MERKEZİ
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (VOC Test Merkezi); Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşları. Son yıllarda Türkiye genelinde MYK tarafından yetkilendirilmiş 42 adet VOC Test Merkezi bulunmasına karşın, perakende sektöründe çalışan BT Satış Elemanı, BT Satış Sorumlusu ve BT Çözümleri Uzmanı Mesleki Yeterlilikleri için henüz Türkiye’de sınav yapılamıyor. PERAVOC Projesi sonucunda perakende sektöründe çalışan BT personeli mesleki yeterlilik sınavları yapılarak, başarılı olan bireyler için söz konusu ulusal yeterliliklerde belirtilen öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu gösteren mesleki yeterlilik belgeleri düzenlenebilmesi hedefleniyor.

Bulut bilişim altyapısına sahip Gezici VOC Test Merkezi, mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirmede güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık açılarından, bir arada düşünüldüğünde Türkiye’de yaygın olmayan yenilikçi bir yöntem. Farklı kurum/kuruluşlarca özellikle farklı bölgelerde ve farklı zaman dilimlerinde yürütülecek sınav süreçlerinde soru zenginliği, soruların kalitesi, testin homojenliği, sınav sonrası değer biçmeye yönelik değerlendirmenin güvenirliği ve mesleki yeterlilikleri ölçme geçerliliği (özellikle performansa dayalı sınavlarda puanlama nesnelliği) açılarından önerilen bulut bilişim altyapısına sahip Sabit ve Gezici VOC Test Merkezi uygulaması, teknolojik açıdan son derece yenilikçi olacak.

ÇALIŞAN İÇİN ULUSLARARASI GEÇERLİ SERTİFİKA, İŞVEREN İÇİN SGK TEŞVİKLERİ
PERAVOC Projesi sonucunda, perakende sektöründe çalışan BT Satış Elemanı, BT Satış Sorumlusu ve BT Çözümleri Uzmanı mesleki yeterlilik sınavları yapılarak, başarılı olan bireyler için söz konusu ulusal yeterliliklerde belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren mesleki yeterlilik belgeleri düzenlenebilecek. Projenin özel sektör için en önemli faydası ise; mesleki yeterlilik sertifikalı elemanların istihdam edilmesi halinde 12-48 ay sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşviklerinden yararlanılması olacak.

Proje çerçevesinde, Bilgi Teknolojileri alanında mesleki yeterlilik sertifikası alan kişilerin iş imkanlarına ulaşmasını sağlayacak bir Perakende Kariyer Platformu da oluşturulacak. Üniversite ve özel sektör işbirliğinde Perakende Kariyer Günleri etkinlikleri düzenlenecek. Meslek seçiminde çok faydalı olacak “Mentoring” denilen “Rehberlik” hizmetleri organize edilecek.

Hem mesleki yeterliliği belgelenmiş hem de teşviklerden yararlanabileceği personel istihdamı konusunda perakende sektöründeki firmalara mesleki yeterlilik farkındalık seminerleri organize edilecek. Bu kapsamda perakende sektöründe mesleki yeterlilikleri belgelenmiş eleman istihdamı odaklı sürdürülebilir yenilikçi bir sistem kurulacak. Merkezin faaliyete geçmesiyle öncelikle BT alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip insan kaynağına erişim kapasitesi artacak, böylece mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam eden kuruluşlar, sağlanan teşviklerden yararlanabilecek.