Çalışma Grupları

Mevzuat Çalışma Grubu
Amaç
Sektörü ilgilendiren tüm mevzuat konularını takip ederek dernek görüşü oluşturmak.

Katılımcı Profili
Zincir Mağazalar Derneği üyesi kuruluşların hukukçularının ve ilgili uzmanlarının katılımıyla toplantılar düzenlenir

İletişim Çalışma Grubu
Amaç
Dernek üyelerinin ihtiyaç duydukları iç ve dış iletişim çalışmalarını sürdürmek,
Yeni üye kazandıracak kurumsal çalışmaları ve etkinlikleri planlamak.

Katılımcı Profili
Zincir Mağazalar Derneği üyesi kuruluşların kurumsal ilişkiler, pazarlama yetkilileri ve ilgili uzmanlarının katılımıyla toplantılar düzenlenir.

Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu
Amaç
Üyelerin uluslararası uygulamalardan haberdar olmaları, uluslararası iş birliklerinin pekiştirilmesi,
Çalışmalarımızı daha geniş kapsamlı ve etkili hale getirecek etkinlikleri planlamak,
Zincir Mağazalar Derneği çatısı altındaki perakende kategorilerini ilgilendiren örnek çalışma ve kişileri Zincir Mağazalar Derneği ile bir araya getirmek.

Katılımcı Profili
Zincir Mağazalar Derneği üyesi kuruluşların ilgili uzmanlarının katılımıyla toplantılar düzenler.

Araştırma Çalışma Grubu
Amaç
Zincir Mağazalar Derneği çatısı altındaki tüm kategorileri ilgilendiren genel ve özel verileri oluşturmak ve güncellemek,
Sektörün doğru anlatılabilmesi için bu verileri Ankara yetkilileri ve kamuoyuyla paylaşılabilir hale getirmek,
Sektör içinde var olan veri, analiz ve değerleme boşluğunu gidermek,
Dernek tarafından yapılan tüm açıklama, demeç ve raporların bilimsel baza oturmasını sağlamak.

Katılımcı Profili
Zincir Mağazalar Derneği üyesi kuruluşların ilgili uzmanlarının katılımıyla toplantılar düzenler.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
Amaç
Zincir Mağazalar Derneği vizyonu çerçevesinde, sürdürülebilirliğin sektör içinde gerçekçi bir zemine oturmasını sağlamak,
Bu yetkinlikteki kişi ve kuruluşların çalışmalarını sektör ile buluşturmak.

Katılımcı Profili
Zincir Mağazalar Derneği üyesi kuruluşların iş geliştirme yetkilileri ve ilgili uzmanlarının katılımıyla toplantılar düzenlenir.

Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu
Amaç
Zincir Mağazalar Derneği vizyonu doğrultusunda, perakende sektöründeki bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve en güncel olanının benimsenmesini sağlamak,
Perakende Teknolojileri-Retail Tech Fuarı’nı 2015 yılında gerçekleşmesini sağlamak,
BT uzmanları ile pazarlama ve firmaların diğer birimleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

Katılımcı Profili
Zincir Mağazalar Derneği üyesi kuruluşların IT uzmanları, pazarlama yetkilileri ve ilgili uzmanlarının katılımıyla toplantılar düzenlenir.