TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Perakendenin Geleceği Araştırması”nın ikincisi “Perakende Sektörü için Kapsayıcı bir Model Önerisi” başlığıyla geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kamu, özel sektör, akademi ve uluslararası örgüt temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan rapor, perakende sektörünün tüm kanallarında sürdürülebilir büyümenin temin edilmesi için “kapsayıcı bir yaklaşımla” yeni bir model önerisi sunuyor.

Son dönemde yaşanan küresel ve yerel gelişmelerin etkisi ile yaşanan sektördeki dönüşümün değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Perakendenin Geleceği Araştırması-II 2023-2024 / Perakende Sektörü için Kapsayıcı Bir Model Önerisi” raporunun tanıtım toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı İzzet Özilhan yaptı. İzzet Özilhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Perakende sektöründe büyümenin ve dönüşümün doğru biçimde yönetilebilmesi için;
• Üretimden tüketiciye giden yolda tüm aşamalarda sektördeki kritik sorunların tespit edilmesi,
• Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki istişarenin güçlendirilmesi,
• Sektörün ülkemiz ekonomisine katkısını sürdürülebilir kılacak çözüm önerilerinin oluşturulması gerekiyor.

Sektörün geleceği; perakendenin tüm kanallarında sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına bağlı. Bu yüzden; bugün sunacağımız yol haritasını temellendirirken, “kapsayıcı bir yaklaşım” ihtiyacının altını ısrarla çizdik. Buradan hareketle; başta kamu kurumları olmak üzere, geleneksel ve organize perakende temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası örgüt temsilcisi paydaşlarımızla mülakatlar yaptık. İlk araştırmamızın devamı niteliğindeki ikinci “Perakendenin Geleceği Araştırması” ile Perakende Sektörü için Kapsayıcı bir Model Önerisi’ni ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bu model önerisinin temelini ise; Kanunumuz ile çerçevesi çizilen Perakendeciler Konseyi’nin düzenleyici etki analizini de kapsayacak şekilde etkinleştirilmesi ve faaliyet göstermesi oluşturuyor.”

“Perakendenin Geleceği Araştırması-II 2023-2024 / Perakende Sektörü için Kapsayıcı Bir Model Önerisi” raporunun özet bulguları şöyle:
• Perakende sektöründe büyümenin ve dönüşümün doğru biçimde yönetilmesine ihtiyaç duyuluyor.
• Perakende sektörü kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve bu sürecin ancak sistemsel düşünme (systems thinking) yaklaşımı ile yönetilebileceği düşünülüyor.
• Sektördeki sorunların doğru tespit edilmesini; kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki istişarenin güçlendirilmesini ve sektörün ülke ekonomisine katkısını sürdürülebilir kılacak çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlayacak, 6585 Sayılı Kanun ile çerçevesi oluşturulan “Perakendeciler Konseyi”nin düzenleyici etki analizini de kapsayacak şekilde etkinleştirilmesi ve faaliyet göstermesi öneriliyor.
• Konseyin; İş Gücü, Eşit ve Adil Rekabet, Üretimde Verimlilik ve Dijitalleşme ve İnovasyon gibi öncelikli politika alanlarını gündemine almasının sektöre değer katacağı değerlendiriliyor.

Raporu indirmek için tıklayınız.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya yazınız